Dezynsekcja to fachowa usługa polegająca na likwidacji potencjalnie szkodliwych owadów i insektów. Najczęściej zwalcza się: pluskwy, komary, muchy, pchły, wszy oraz chrząszcze.

Usługi dezynsekcyjne są niezbędne w przypadku namnożenia się szkodników w pomieszczaniach przemysłowych. Metody dezynsekcji w najprostszym ujęciu można podzielić na: fizyczne (mechaniczne pułapki na owady, różne rodzaje lamp owadobójczych), chemiczne (oprysk środkiem chemicznym, opylanie, trutki), biologiczne (eliminacja owadów za pomocą żywych organizmów).

Dobór metody jest zawsze indywidualny, poprzedzony wstępnym wywiadem i szerokim rozpoznaniem problemu. Na finalny wybór wpływają takie kwestie jak m.in.: rodzaj rozpoznanego szkodnika, zakres wyrządzonych szkód, typ i rozmiar zagrożonego pomieszczenia.

Przy doborze metody należy kierować się nie tylko spodziewaną skutecznością, ale i potencjalna szkodliwością (lub jej brakiem) dla otoczenia.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z fachową, doświadczoną firmą, specjalizującą się w profesjonalnej dezynsekcji. Metody „amatorskie” – niewskazane.