Szczury są kojarzone z roznoszeniem chorób czy wyjadaniem żywności. Pomyśl o deratyzacji! Chociaż ludzie walczą z nimi od wieków, gryzonie wciąż mieszkają w domostwach czy w terenach publicznych w pobliżu ludzkich siedlisk. Udaje im się to dzięki umiejętności przystosowania się; są zwinne i mają rozwinięte zmysły. Człowiek przykłada się do ich komfortu przez zostawianie resztek żywności. Szczury te są płodne i szybko się uczą; zestaw tych cech sprawia, że nawet w centrach dużych miast odnotowuje się wzrost populacji szczurów, konieczna jest zatem profesjonalna deratyzacja.

Warszawa jest usłana korytarzami, łączą one wiele domostw szczurzych rodzin; mimo wieków obcowania z człowiekiem, zachowały wobec niego nieufność; żerują głównie nocami; na dodatek radzą sobie także w okolicach wód i świetnie pływają, zatem domowe sposoby walki z plagą szczurów nie przyniosą wyczekiwanych efektów.