Profesjonalna dezynsekcja, czy to już czas? Zdarza się jednak, że prusaki nie przychodzą do nas w odwiedziny, a uczyniły sobie z naszej kuchni własną. Czasem niestety prowadzą do tego nasze zaniedbania: nie wyrzucanie śmieci na czas (zanim zaczną wydzielać odór), pozostawianie resztek jedzenia, niezbyt częste mycie kuchni, odkurzanie etc. Należy mieć świadomość, że jeśli już prusaki pojawią się w budynku, takie miejsca wybiorą na siedzibę chętniej (lub zbudują w ich pobliżu gniazdo), niż sterylne i pachnące pomieszczenia.

Wtedy już trzeba zwrócić się po profesjonalną pomoc, gdyż tylko dezynsekcja przyniesie tu rezultaty. I nie ma w tym względzie żadnych szczegółowych wytycznych poza jedną – niemal codziennym widywaniu tych insektów w swoim mieszkaniu, co oznacza, że ich populacja jest duża, oraz że zagnieździły się w pobliżu.

Dezynsekcji i działania na większym obszarze

Istotną kwestią zwalczania prusaków jest objęcie działaniami owadobójczymi nie tylko własnego mieszkania, ale całego domu wielorodzinnego. Niejednokrotnie brak współdziałania mieszkańców w tym zakresie jest przyczyną powracania owadów nawet po wstępnie skutecznej dezynsekcji.

W tym celu należy rozmówić się z sąsiadami, łącznie z tymi, których prusaki wcześniej nie odwiedzały (co może być trudne szczególnie np. w dziesięciopiętrowym bloku). Z wiedzy o tych insektach wynika bowiem, że prędzej czy później i tak to zrobią, jeśli znajdują się w pobliżu. W im większym stopniu sąsiedzi zaangażują się we wspólną walkę z prusakami (zgodzą się przeprowadzić dezynsekcję w swoich domach), tym pewniejsze będą jej efekty ogólne, gdyż jak już wskazywaliśmy na początku, w większości przypadków problem z prusakami dotyczy wszystkich w jednym domu, bo łączy ich rzeczywisty teren łowny i mieszkalny tych insektów… kanalizacja.

Gatunki szczególnie uciążliwe

Świat insektów to niezwykle bogaty ekosystem. Wśród milionów znanych owadów są i takie, które upodobały sobie ludzkie siedziby lub mieszkają obok nas. Gatunki te nazywamy synotropijnymi. Nierzadko musimy niestety z nimi walczyć, ponieważ ich głównym celem jest pozbawienie nas zapasów żywności lub nawet… nasza krew. Służy temu właśnie dezynsekcja, czyli proces z zastosowaniem nowoczesnych technologii owadobójczych.

Proces dezynsekcji obejmuje zwalczanie zarówno dorosłych osobników, a także ich larw, przez co jest dość złożony. Można wykonywać go zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w zakładach pracy, a także na otwartych terenach (np. opryski przeciw komarom). Do dezynsekcji wykorzystuje się specjalistyczne środki chemiczne i fizyczne, a także mechaniczne (np. wyłapywanie, wytrzepywanie) oraz biologiczne (polegające na wykorzystaniu innych organizmów, które są naturalnymi wrogami szkodników).

Dezynsekcja – gdzie zacząć?

Dezynsekcję można przeprowadzać zarówno wewnątrz budynków, jak i na otwartych terenach. Najczęściej wykonuje się tego typu zabiegi w celu:

 • zwalczania szkodnikуw spożywczych w magazynach, silosach, pomieszczeniach gospodarczych,
 • zwalczania owadуw biegających i latających w domach, mieszkaniach, obiektach noclegowych itp.,
 • zwalczania much i innych uciążliwych dla zwierząt owadуw w obiektach hodowlanych (chlewniach, oborach, kurnikach, stajniach itp.),
 • zwalczania kołatka, spuszczela i innych insektуw atakujących drewno,
 • usuwania gniazd szerszeni i os.

Zarówno dezynfekcja, jak i dezynsekcja najlepsze rezultaty przynosi, gdy jest wykonywana w sposób profesjonalny. Fachowe metody odkażania mają zastosowanie przede wszystkim w takich miejscach jak:

 • w lokalach po osobach zmarłych i chorych,
 • w obiektach hodowlanych po padniętych zwierzętach,
 • w różnego typu obiektach po powodziach i zalaniu,
 • na strychach i przy stropach po gołębiach,
 • w studniach i zbiornikach wodnych,
 • w pojazdach, szczególnie do transportu żywności lub zwłok.