Słowo dezynsekcja oznacza nic innego, jak niszczenie plag szkodliwych, a szczególnie pasożytniczych kolonii owadów. W definicji tej zawiera się więc istotna całego procesu – problem z owadami musi być duży, by się jej podjąć i zazwyczaj realnie uprzykrza życie ludziom, a czasem nawet jest niebezpieczny dla zdrowia.

Do grup owadów podlegających dezynsekcji zalicza się:

 • kolonie much, które potrafią się rozmnożyć w niezwykle szybkim tempie (plagi takie szczególnie często mają miejsce w pobliżu wysypisk śmieci i oczywiście w ciepłych miesiącach roku);
 • kolonie karaluchów i prusaków – które stanowią plagę szczególnie w starszych budynkach mieszkalnych; zadomowione w kanalizacji są bardzo trudne do usunięcia;
 • mrówki – dziesiątki tysięcy osobników, często będące plagą domów jednorodzinnych; trudność w ich usunięciu polega na tym, iż dezynsekcja musi uwzględniać zniszczenie gniazd wraz z królowymi, których po pierwsze może być kilka, a po drugie ich siedziby mogą być oddalone od miejsc, w których ujawniają się mrówki nawet o kilkadziesiąt metrów (w sieci korytarzy);
 • mole spożywcze – występujące najczęściej w kuchniach, w sypkich produktach, które stanowią ich pożywienie;
 • osy i szerszenie – potrafiące zadomowić się w trudno dostępnych miejscach, np. na poddaszu, skąd bardzo trudno je usunąć, a jak wiadomo, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców;
 • krocionogi – nazywane czasami „pełzającym problemem”, zasiedlają zwykle piwnice, gdzie ciężko usunąć ich plagę;
 • pająki – przez niektórych pozostawiane w spokoju, ponieważ łapią inne uciążliwe insekty (np. komary), jednak generalnie wzbudzające lęk i usuwane; od czasu do czasu słychać o plagach pająków w różnych miejscach w Polsce.

Oczywiście dezynsekcja dotyczy wszystkich znanych insektów, które z różnych przyczyn mogą się w danym miejscu znacząco rozmnożyć. Powyżej wymieniono jedynie te, które sprawiają problemy najczęściej.

Dezynsekcja w praktyce. Metod na usuwanie insektów

Metod na usuwanie insektów jest kilka, w tym takie, które można zastosować samodzielnie. Należą do nich:

 • zastosowanie środków fizycznych – czyli domowe metody walki, czasem skuteczne. Należy do nich użycie: ognia, pary wodnej, gorącego powietrza, ultrafioletu, gazu, a także zimna. Oczywiście w kilku z wymienionych przypadków należy zaopatrzyć się w odpowiednie akcesoria i preparaty ze sklepu;
 • użycie środków mechanicznych (również domowe) – zazwyczaj jednak nieskuteczne w walce z koloniami owadów; polegające na ich wyłapywaniu i niszczeniu, a także tradycyjnym oczyszczaniu pomieszczeń i mebli;
 • zastosowanie chemii – czyli popularnych środków owadobójczych, co może być skuteczne w przypadku niewielkich plag;
 • oraz środków biologicznych – co stanowi ciekawostkę i zdecydowanie samodzielnie się tych metod nie stosuje, w biologicznym usuwaniu szkodników używa się drapieżników polujących na szkodniki lub organizmy chorobotwórcze.

Z oczywistych względów dezynsekcja nie jest usługą wykorzystywaną w każdym przypadku. Do pewnego stopnia zawsze próbujemy radzić sobie z owadami samodzielnie. Pozwalają nam na to środki chemiczne dostępne w wielu sklepach. Profesjonalne zwalczanie insektów zamawiane jest zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia z ich plagą. Nie jest to zjawisko ani rzadkie, ani atypowe dla populacji wielu owadów. Wręcz przeciwnie, na wielu gatunkach, krótki, czasem kilkudniowy cykl życia, wymusił rozmnażanie się ponad miarę.