Czym różni się dezynfekcja od odkażania? Zasadnicza różnica pomiędzy dezynfekcją a odkażaniem polega na ilości zniszczonych drobnoustrojów w obu procesach. Dezynfekcja jest silniejsza i może wyeliminować nawet 100% bakterii, grzybów i wirusów. Podczas gdy odkażanie zabija jedynie większość zarazków, z pominięciem wirusów.

Ponadto dezynfekcja może być ukierunkowana na określony rodzaj patogenów, jak np. wirus grypy. Dlatego w obszarach o wrażliwej populacji (np. szpitalach, poradniach, łaźniach, sanatoriach, basenach, stołówkach, centrach fitness), stosuje się wyłącznie dezynfekcję. Natomiast w gospodarstwach domowych wystarczy odkażanie.

Dezynfekcję przeprowadza się nie tylko w przypadku, kiedy doszło do skażenia danego miejsca materiałem biologicznym (w którym obecne mogą być szkodliwe drobnoustroje), ale również zapobiegawczo (profilaktycznie) – na przykład w łaźniach, na basenach, na stołówkach czy domowej kuchni.

Kiedy warto przeprowadzić doraźne odkażanie?

Zastosowanie profesjonalnej dezynfekcji budynku zaleca się jako środek bezpieczeństwa w przypadku długiej obecności drobnoustrojów chorobotwórczych w powietrzu, zagrzybienia ścian lub innych problemów ze sterylnością.

Zabiegi tego typu mogą przyjąć różne formy. Odkażanie niejednokrotnie przeprowadza się punktowo; specjaliści mogą zająć się na przykład łóżkiem, na którym przez długi czas leżała osoba chora. Z drugiej strony, z doświadczenia osób zajmujących się fachową dezynfekcją jasno wynika, iż najlepsze rezultaty daje podejście holistyczne. Dopiero odkażenie całego lokalu lub budynku jest w stanie przynieść oczekiwane rezultaty.