Deratyzacja jest odpowiedzią na nasilające się plagi szczurów. W miastach istnieją plagi szczurów wędrownych – tych, które wybierają obszary w pobliżu zbiorników wodnych, oraz szczurów śniadych, które wybierają siedliska ludzkie i bardzo dobrze się wspinają.

Szczury są wszystkożerne i mało wybredne, wytępienie ich utrudnia nocna aktywność gryzonia oraz duża płodność; samodzielna walka z populacją szczurów jest zatem skazana na porażkę, niezbędna jest profesjonalna deratyzacja. Warszawa mimo bycia wielka aglomeracją miejską też boryka się z problemami spowodowanymi przez szczury. Niszczą one, instalacje elektryczne i żywność. Pośredniczą w przenoszeniu wielu chorób, co budzi odrazę i strach. Szczury zamieszkujące przestrzenie miejskie mogą być przyczyną epidemii dżumy, o czym uprzedza Instytut Pasteura. Naukowcy twierdzą, że w 2013 r., w porównaniu do ostatniego dziesięciolecia odnotowano wiele tysięcy śmierci spowodowanej dżumą – zarówno w Afryce, Azji, jak i w Stanach Zjednoczonych. Zatem warto zainwestować w profesjonalne działania. Konieczna jest fachowa deratyzacja. Warszawa musi ją przeprowadzić jak najszybciej.